Despre valorile noastre

1. Biblia – Cuvântul lui Dumnezeu revelat oamenilor – este norma autoritară și suficientă pentru mântuire și viață; poate fi citită de oricine, ni-L descoperă pe Dumnezeu, are putere de transformare a vieții și aduce lumină și călăuzire pentru credincios.

2. Mântuirea prin Isus Christos – singura cale spre mântuire și viață veșnică este prin credința în jertfa Domnului Isus. Moartea și învierea Lui aduce celui ce crede, iertarea păcatelor, împăcarea cu Dumnezeu și promisiunea vieții veșnice. ” În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.” ( Fapte 4:12 )

3. Sfințirea credinciosului – ”voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră” (1Tesaloniceni 4:3 ) Fiecare credincios este chemat de Dumnezeu la o viață curată, sfântă, în conformitate cu voia și planul lui Dumnezeu pentru om. Sfințirea este un proces, un rezultat al lucrării lui Dumnezeu în viața noastră prin darurile și roada Duhului. Domnia lui Isus trebuie să se manifeste în fiecare aspect al vieții creștine.

4. Închinarea și părtășia cu Dumnezeu – răspunsul a tot ceea ce este omul, la tot ceea ce este și face Dumnezeu; este manifestarea pasiunii pentru Dumnezeu în duh și adevăr, în libertate, cu bucurie, privat sau public. Promisiunea lui Dumnezeu este că ”El locuiește în mijlocul laudelor poporului Său” (Ps 22:3 )

5. Familia – uniunea dintre un bărbat și o femeie – este soluția și modelul lui Dumnezeu pentru societate, locul potrivit pentru binecuvântarea intimității, creșterea copiilor și educația primară. Sănătatea familiei determină bunăstarea individului, a bisericii și a societății.

6. Biserica – Trupul lui Isus Christos – totalitatea oamenilor ”născuți din nou” prin Cuvântul lui Dumnezeu. Este unită prin mântuirea și credința în Isus Christos – ”un Domn, o credință, in botez” (Efeseni 4:5 ) și se manifestă în pluralism și diversitate (Romani 12). Expresia vizibilă a Bisericii Universale este biserica locală.

7. Slujirea semenilor – singura rațiune care justifică prezența noastră aici este slujirea altora. Biserica nu este un scop în sine. Prin biserică Dumnezeu este descoperit (Efeseni 3:10), Isus Christos este glorificat, Evanghelia mântuirii este propovăduită și semenii sunt slujiți. ” Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.” (1 Corinteni 12:7)

8. Relevanța culturală și impactul în societate – noi suntem chemați să slujim generația în care ne-a pus Dumnezeu. Adevărul trebuie transmis într-un limbaj care poate fi înțeles. Creștinismul trebuie să influențeze cultura nu să fie o victimă a acesteia, trebuie să dea culoare și gust societății și culturii în care trăiește fără a altera esența mesajului și fără a renunța la principii. Valorile creștine merită și trebuie să fie promovate astfel încât, prin dragoste, lumea să fie schimbată după voia lui Creatorului nostru.

 

Mandatul Bisericii Universale este:

”Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.”  Matei 28:19,20

 

Scopurile bisericii noastre sunt:

Să glorificăm numele lui Dumnezeu – închinare –

Să-i aducem pe oameni la Isus Hristos – evanghelizare –

Să-i integrăm în familia Sa  – părtăşie –

Să-i ajutăm să crească spre maturitatea lui Hristos – ucenicie –

Să-i echipăm pentru slujirea în biserică şi în societate – slujire